Standard produkter

CEPRO erbjuder ett omfattande produktprogram för att skydda mot svetsstänk och gnistor. CEPRO värmebeständiga skärmar och draperier av glasfiber eller silikatfiber erbjuder en hög grad av skydd mot svetsstänk och gnistregn. De erbjuder ett utmärkt  skydd för medarbetare som kan arbeta utan risk för brännskador och skador på sig själv eller utrustning. Alla CEPRO svetsfiltar och draperier är tillverkade enligt specifikationer mot Europeisk standard inom området för brandskydd och är fria från asbest och keramiska fibrer.

Svetsfiltar

Svetsfiltar

CEPRO svetsfiltar motsvarar den högsta kvalitetsstandarden och är tillverkad av endast kvalitetsmaterial.

Svetsskärmar

Svetsskärmar

CEPRO svetsskärmar håller högsta kvalitet, och finns tillgängligt i olika utföranden för de flesta ändamål.

Svetsdraperier

Svetsdraperier

CEPRO kan leverera ett brett program av svetsdraperier i flera standardstorlekar eller i specialtillverkade storlekar.