Certificering voor lasgordijnen


Certificering voor lasgordijnen

Alle in Europa toegepaste lasgordijnen, laslamellen en andere producten voor het afschermen van lasplekken middels transparante materialen, moeten voldoen aan de norm: ISO EN 25980 (voorheen EN-1598). Deze norm is voor het laatst herzien in 2015.

De norm ISO EN 25980 legt eisen vast op het gebied van:

Filtratie

Filtratie van schadelijke Ultraviolette (UV) stralingen en het nog net zichtbare blauwe licht:

  • Het geheel uitfilteren van UV stralingen tussen 210 en 313 Nanometer.
  • Het vrijwel geheel uitfilteren van UV stralingen tussen 313 en 400 Nanometer.
  • Het in een glijdende schaal uitfilteren van het blauwe licht (tussen 400 en 600 Nanometer).
  • Een beperkte filtering van het zichtbare licht (600 tot 1400 Nanometer).

UV reflectie

Het op het lasgordijn geprojecteerde laslicht mag voor maximaal 10 % gereflecteerd worden. Hiermee wordt voorkomen dat de lasser blootgesteld wordt aan stralingsgevaar dat via een lasgordijn teruggekaatst wordt.

UV stabiliteit

Materialen kunnen verkleuren onder invloed van UV-stralingen (zoals bijvoorbeeld ook zonlicht). Verkleuring van een lasgordijn heeft direct invloed op de filtrerende werking ervan. In de ISO EN 25980 (voorheen EN-1598) zijn de minimale vereisten vastgelegd . Een goedgekeurd CEPRO product borgt hierdoor op lange termijn zijn filtrerende eigenschappen.

Vlamdovendheid

In het geval een lasgordijn vlam vat, dient het materiaal na het wegnemen van de vuurbron vanzelf te doven.
In de testmethode wordt een stukje gordijn van 190 x 90 mm gedurende 15 seconden blootgesteld aan een vlam. Indien het gordijn vlam vat, dient het binnen 3 seconden te doven. Bovendien mag de  vlam niet verder dan 150 mm hoog gekomen zijn.

Mechanische sterkte

Op initiatief van CEPRO zijn in de norm ook vereisten opgenomen op het gebied van het mechanische sterkte van lasgordijnen.
De ophangogen en zomen moeten voldoende sterk zijn en onder vastgelegde condities een gewicht van 7 kg kunnen dragen.

Markering

Een goedgekeurd gordijn dient de volgende markeringen te bevatten:

  • Naam (en registratienummer) van de fabrikant in ons geval dus CEPRO.
  • De markering ISO EN 25980 (EN-1598).
  • Maand en jaar van productie.
  • Het keuringskenmerk:

CEPRO gordijnen bevatten het certificeringslogo van het gerenommeerde DIN-instituut (zie ook hieronder)

DIN certificering

CEPRO  is een van de weinige fabrikanten die haar producten onderwerpt aan de strenge certificatie eisen van het Duitse DIN instituut. Binnen deze certificeringprocedure worden onze  producten jaarlijks onderworpen aan  herkeuringen, waarbij het certificaat enkel na hernieuwde goedkeuring verlengd wordt. Hierdoor garanderen wij u kwalitatief hoogwaardige producten welke te alle tijden aan de gestelde normen voldoen.

Lasgordijnen – Certificering Engels

Lasgordijnen – Certificering Duits

Laslamellen – Certificering Engels

Laslamellen – Certificering Duits

Lassheets – Certificering Engels

Lassheets – Certificering Duits